"from a way" — Słownik kolokacji angielskich

from a way kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z drogi
  1. from przyimek + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But they were alone now, and she'd been around from way back.

    Podobne kolokacje: