"far way" — Słownik kolokacji angielskich

far way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): daleko droga
  1. far przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A far way to go, with curious sights at every step, and many a danger as well.

    Podobne kolokacje: