"way hurts" — Słownik kolokacji angielskich

way hurts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzywdy drogi
  1. way rzeczownik + hurt czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The way he went away hurts me to this day.

    Podobne kolokacje: