"drill one's way" — Słownik kolokacji angielskich

drill one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiertarka czyjś droga
  1. drill czasownik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But we've tried, unsuccessfully, to drill our way to energy security for a hundred and fifty years.

    Podobne kolokacje: