NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"way baseball" — Słownik kolokacji angielskich

way baseball kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): baseball drogi
  1. way rzeczownik + baseball rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Moving pizza never made him cry, the way baseball did, once.

    Podobne kolokacje: