"way requires" — Słownik kolokacji angielskich

way requires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): droga wymaga
  1. way rzeczownik + require czasownik
    Luźna kolokacja

    The other ways are more difficult and require fine preparations and experience.

    Podobne kolokacje: