"avuncular way" — Słownik kolokacji angielskich

avuncular way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrotliwa droga
  1. avuncular przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He is sweet and charming in an avuncular way to women of all ages.

    Podobne kolokacje: