"from ways" — Słownik kolokacji angielskich

from ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z dróg
  1. from przyimek + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But they were alone now, and she'd been around from way back.

    Podobne kolokacje: