"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(1) team, varsity, school, club
Kolokacji: 4
1. team sport = sport drużynowy team sport
2. varsity sport = sport międzyuczelniany varsity sport
  • Among the school's student activities are over 20 varsity sports.
  • The team played its first game in 1974 and has since been a varsity sport.
  • There are over 20 varsity sports for boys and girls in the school.
  • The University offers 10 men's and 11 women's varsity sports.
  • "The university decided we were good enough to become a varsity sport."
  • The University offers 6 men's and 9 women's varsity sports.
  • The school has an active student government, varsity sports, and music programs.
  • Its first season as a varsity sport was in the Spring of 2013.
  • The high school offers 9 varsity sports for both boys and girls.
  • Women's basketball began as a varsity sport in the 1971-72 season.
4. club sport = klubu sport club sport
(2) Fox, dog, ESPN, wheelchair
Kolokacji: 4
(6) spectator, Turner, girl, boy
Kolokacji: 4
(10) water, Sky, world, snow
Kolokacji: 4
(11) ea, USSR, country
Kolokacji: 3
(13) adventure, mountain
Kolokacji: 2
(15) racquet, racket, cue
Kolokacji: 3
(16) weekend, leisure, Sunday, Sun
Kolokacji: 4
(17) fantasy, Yahoo
Kolokacji: 2
(19) disability, Paragon
Kolokacji: 2
(20) niche, participation
Kolokacji: 2
(21) Burns, Steiner
Kolokacji: 2
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.