Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
3. over sports = ponad sportami over sports
4. during sports = podczas sportów during sports
5. across several sports = przez kilka sportów across several sports
6. around sports = około sportów around sports
7. unlike sports = w odróżnieniu od sportów unlike sports
8. against Cruel Sports = przeciwko Okrutnym Sportom against Cruel Sports
9. beyond sports = poza sportami beyond sports
10. towards sports = w kierunku sportów towards sports
12. after sports = po sportach after sports
13. toward sports = w kierunku sportów toward sports
14. besides sports = poza sportami besides sports

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.