PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports roadster" — Słownik kolokacji angielskich

sports roadster kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty roadster
  1. sport rzeczownik + roadster rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The first winning car was the '58 Thunderbird, a vehicle known now as a rather ungainly four-seat replacement for the lovely and consistently desirable sports roadsters of 1955-57.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo