"beyond sports" — Słownik kolokacji angielskich

beyond sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poza sportami
  1. beyond przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Beyond sports, Hector students participate in competitive debate and speech competitions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo