"including sports" — Słownik kolokacji angielskich

including sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym sporty
  1. including przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Everything you need to start the day including news, sport, weather and travel.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo