"for sports" — Słownik kolokacji angielskich

for sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla sportów
  1. for przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But for most sports, this is no longer the case.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo