"sport offers" — Słownik kolokacji angielskich

sport offers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport oferuje
  1. sport rzeczownik + offer czasownik
    Silna kolokacja

    Some sports do not offer competition in all four levels.

    Podobne kolokacje: