"toward sports" — Słownik kolokacji angielskich

toward sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w kierunku sportów
  1. toward przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No, I was never inclined much toward sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo