"common sport" — Słownik kolokacji angielskich

common sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólny sport
  1. common przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    By the time of Elizabeth's reign, gambling was a common sport.