"dog sport" — Słownik kolokacji angielskich

dog sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport psa
  1. dog rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Flyball is one of the non-hunting dog sports in which dogs and people work as a team.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo