"sport wagon" — Słownik kolokacji angielskich

sport wagon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wóz sportu
  1. sport rzeczownik + wagon rzeczownik
    Luźna kolokacja

    That leaves the business of play to the sport wagons.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo