"among the sports" — Słownik kolokacji angielskich

among the sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wśród sportów
  1. among przyimek + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Much of the policy remains in effect today and is considered the most comprehensive among the major sports.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo