PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) include, feature, say
Kolokacji: 3
1. sport grows = sport rośnie sport grows
2. sport goes = sport idzie sport goes
3. sport makes = sport robi sport makes
4. sport becomes = sport staje się sport becomes
5. sport comes = sport przychodzi sport comes
6. sport originates = sport rodzi się sport originates
7. sport develops = sport rozwija sport develops
8. sport gains = przyrosty sportu sport gains
9. sport gets = sport dostaje sport gets
10. sport evolves = sport rozwija się sport evolves
11. sport produces = sport przynosi sport produces
12. sport climbing = wspinaczka sportu sport climbing
(7) use, drink, give
Kolokacji: 3
(10) highlight, consult, watch
Kolokacji: 3
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.