"girls sport" — Słownik kolokacji angielskich

girls sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dziewczyny sport
  1. girl rzeczownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Unless noted, boys and girls sports use identical systems.

    Podobne kolokacje: