"better sport" — Słownik kolokacji angielskich

better sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepszy sport
  1. better przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although track takes a back seat now, Jones feels it is her better sport.

    Podobne kolokacje: