ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports broadcast" — Słownik kolokacji angielskich

sports broadcast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty nadały
  1. sport rzeczownik + broadcast rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Its technology has been used on a large number of 3D feature films, sports broadcasts and television events.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo