"sport program" — Słownik kolokacji angielskich

sport program kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports program
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program sportu
  1. sport rzeczownik + program rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The school has received much attention for its sports programs.

    Podobne kolokacje: