"sport goes" — Słownik kolokacji angielskich

sport goes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport idzie
  1. sport rzeczownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    If it doesn't happen, the sport is going to continue to decline.

    Podobne kolokacje: