"sport develops" — Słownik kolokacji angielskich

sport develops kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport rozwija
  1. sport rzeczownik + develop czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Due to the country's large population the sport has developed quickly in Germany.

    Podobne kolokacje: