"sport news" — Słownik kolokacji angielskich

sport news kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports news
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wiadomości
  1. sport rzeczownik + news rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Pages 7 to 10 include sports news, both local and international.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo