"best sport" — Słownik kolokacji angielskich

best sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy sport
  1. best przymiotnik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    "This will give our fans the best sports television experience yet."

    Podobne kolokacje: