ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Major sport" — Słownik kolokacji angielskich

Major sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: major sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny sport
  1. major przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The following are the major sports; local groups may well play many others.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo