PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"watch sports" — Słownik kolokacji angielskich

watch sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty wachtowe
  1. watch czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So where does that leave people who want to watch live sports.

powered by  eTutor logo