ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"enjoy sports" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić sporty
  1. enjoy czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Allow people time off to enjoy art, music or sport.