ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cover sports" — Słownik kolokacji angielskich

cover sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty okładkie
  1. cover czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also cover local sports and events of national interest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo