KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"cover sports" — Słownik kolokacji angielskich

cover sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty okładkie
  1. cover czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also cover local sports and events of national interest.

powered by  eTutor logo