"include sports" — Słownik kolokacji angielskich

include sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj sporty
  1. include czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The main areas of support include culture, education and sports.

powered by  eTutor logo