TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. cover sports = sporty okładkie cover sports
  • Allow people time off to enjoy art, music or sport.
  • He is reported to enjoy farming, reading, sports and politics.
  • She is the more level headed of the group and enjoys sports.
  • He is reported to enjoy social networking, sports and travel.
  • As a child he attended public schools and enjoyed sports especially American football.
  • In his free time he enjoys sports, reading, electronic music and travel.
  • He is reported to enjoy travel, swimming, reading, and sports.
  • From a young age, he enjoyed sports and martial arts.
  • I enjoy most sports, listening to all kinds of music and cooking.
  • In his youth he was quite active and enjoyed such sports as football.
6. make sport = marki sport make sport
7. watch sports = sporty wachtowe watch sports
9. love sports = sporty miłosne love sports
12. sport called = sport zadzwonił sport called
13. take in sports = obejmij sporty take in sports
14. feature sports = cecha sporty feature sports
16. like sports = jak sporty like sports
17. sport known = sport znany sport known
18. add sports = dodaj sporty add sports
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.