PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"enjoy sport" — Słownik kolokacji angielskich

enjoy sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: enjoy sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić sport
  1. enjoy czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Allow people time off to enjoy art, music or sport.