"include sport" — Słownik kolokacji angielskich

include sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: include sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj sport
  1. include czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The main areas of support include culture, education and sports.