PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"like sports" — Słownik kolokacji angielskich

like sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak sporty
  1. like czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And if you like sports, we have a strong intramural program.

    Podobne kolokacje: