Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"participate in sports" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczestnicz w sportach
  1. participate czasownik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    As a child, she did not participate much in sports.

    Podobne kolokacje: