"promote sports" — Słownik kolokacji angielskich

promote sports kolokacja
Popularniejsza odmiana: promote the sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj sporty
  1. promote czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They promoted culture, sports and education in that part of the world.

powered by  eTutor logo