PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"participate in several sports" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: participate in sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uczestnicz w kilku sportach
  1. participate czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a child, she did not participate much in sports.

    Podobne kolokacje: