PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"love sport" — Słownik kolokacji angielskich

love sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: love sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport miłosny
  1. love czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I had a lot of friends and loved sports, the whole deal.

    Podobne kolokacje: