PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"love sports" — Słownik kolokacji angielskich

love sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty miłosne
  1. love czasownik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    I had a lot of friends and loved sports, the whole deal.

    Podobne kolokacje: