"sport known" — Słownik kolokacji angielskich

sport known kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport znany
  1. know czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Every sport known to Western civilization was played, on command.

    Podobne kolokacje: