PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"promote the sport" — Słownik kolokacji angielskich

promote the sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj sport
  1. promote czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They promoted culture, sports and education in that part of the world.