PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sport" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sport rzeczownik

rzeczownik + sport
Kolokacji: 91
team sport • Fox Sport • winter sport • CBS Sport • college sport • varsity sport • spectator sport • NBC Sport • ABC Sport • ...
sport + rzeczownik
Kolokacji: 336
sports team • sports car • sports club • sports event • sports facility • sports program • sports arena • sports fan • sports complex • ...
sport + czasownik
Kolokacji: 52
sport includes • Sport lives • sport offers • sport betting • sport plays • ...
czasownik + sport
Kolokacji: 68
play sports • cover sports • enjoy sports • offer sports • include sports • make sport • watch sports • compete in several sports • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
2. cover sports = sporty okładkie cover sports
6. make sport = marki sport make sport
7. watch sports = sporty wachtowe watch sports
  • Big East members compete in 18 sports, 9 each for men and women.
  • A total of 24 athletes, 22 men and 2 women, to compete in 5 sports.
  • The country sent four athletes to compete in three sports.
  • The team will include 6 athletes competing in three sports.
  • From 33 countries, 2,700 athletes came to compete in 26 sports.
  • Member teams compete in 23 sports, 11 men's and 12 women's.
  • The country sent six representatives to compete in four sports.
  • One of the most popular activities on campus is competing in sports.
  • Since 1978 women have been competing in sports at Baker.
  • The school competes in most major sports at various levels.
9. love sports = sporty miłosne love sports
12. sport called = sport zadzwonił sport called
13. take in sports = obejmij sporty take in sports
14. feature sports = cecha sporty feature sports
16. like sports = jak sporty like sports
17. sport known = sport znany sport known
18. add sports = dodaj sporty add sports
przymiotnik + sport
Kolokacji: 157
professional sport • popular sport • competitive sport • extreme sport • favorite sport • major sport • national sport • local sport • ...
przyimek + sport
Kolokacji: 27
in sports • of sports • including sports • about sports • for sports • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.