Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"add sports" — Słownik kolokacji angielskich

add sports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodaj sporty
  1. add czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As schools add sports, they look to ones that can support large rosters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo