PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"promote sport" — Słownik kolokacji angielskich

promote sport kolokacja
Popularniejsza odmiana: promote the sport
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propaguj sport
  1. promote czasownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They promoted culture, sports and education in that part of the world.