PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"sport called" — Słownik kolokacji angielskich

sport called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport zadzwonił
  1. call czasownik + sport rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If only the fit survive, why are there still human beings eager to try a sport called man-fishing?

    Podobne kolokacje: