PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"sport is played" — Słownik kolokacji angielskich

sport is played kolokacja
Popularniejsza odmiana: play sports
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w sport grają
  1. play czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a young girl, I never learned to play sports.

    Podobne kolokacje: